Lupta din Spatele Scenei – Trei Mesaje Revelatoare – Al Treilea Mesaj (II)

Ezec.20:12- Le-am dat si Sabatele Mele, sa fie ca un semn intre Mine si ei, pentru ca sa stie ca Eu sunt Domnul care-i sfintesc.

Ezec.20:20 – Sfintiti Sabatele Mele, caci ele sunt un semn intre Mine si voi, ca sa stiti ca Eu sunt Domnul Dumnezeul vostru!

Exod.31:13 – Vorbeste copiilor lui Israel si spune-le: Sa nu care cumva sa nu tineti Sabatele Mele, caci acesta va fi intre Mine si voi si urmasii vostri un semn dupa care se va cunoaste ca Eu sunt Domnul, care va sfintesc.

Exod.31:17 – Acesta va fi intre Mine si copiii lui Israel un semn vesnic; caci in sase zile a facut Domnul cerurile si pamantul, iar in ziua a saptea S-a odihnit si a rasuflat.

Exod.13:16 – Sa-ti fie ca un semn pe mana si ca un semn de aducere aminte pe frunte intre ochi;

Exod.13:9 – Sa-ti fie ca un semn pe mana si ca un semn de aducere aminte pe frunte intre ochii tai, pentru ca legea Domnului sa fie intotdeauna in gura ta; caci cu mana puternica te-a scos Domnul din Egipt.

Ezec.9:6 – Ucideti si nimiciti pe batrani, pe tineri, pe fecioare, pe copii si pe femei; dar sa nu va atingeti de niciunul din cei ce au semnul pe frunte!

Apoc.7:2,3 – Si am vazut un alt inger, care se suia dinspre rasaritul soarelui si care avea pecetea Dumnezeului celui Viu. El a strigat cu glas tare la cei patru ingeri, carora le fusese dat sa vatame pamantul si marea,  zicand: Nu vatamati pamantul, nici marea, nici copacii, pana nu vom pune pecetea pe fruntea slujitorilor Dumnezeului nostru!

Apoc.9:4 – Li s-a zis sa nu vatame iarba pamantului, nici vreo verdeata, nici vreun copac, ci numai pe oamenii care n-aveau pe frunte pecetea lui Dumnezeu.

Apoc. 14:1,6,7 – Apoi m-am uitat si iata ca Mielul statea pe muntele Sionului; si impreuna cu El stateau o suta patruzeci si patru de mii, care aveau scris pe frunte Numele Sau si Numele Tatalui Sau. Si am vazut un alt inger, care zbura prin mijlocul cerului cu o Evanghelie vesnica, pentru ca s-o vesteasca locuitorilor pamantului, oricarui neam, oricarei semintii, oricarei limbi si oricarui norod. El zicea cu glas tare: Temeti-va de Dumnezeu si dati-I slava, caci a venit ceasul judecatii Lui; si inchinati-va Celui ce a facut cerul si pamantul, marea si izvoarele apelor!

PECETEA LUI DUMNEZEU PE FRUNTEA TA

Chiar dacă pecetea materială a lui Dumnezeu se află in porunca Lui despre ziua de odihnă şi Dumnezeu spune că Sabatul va fi un semn între El şi poporul Lui,( Ezechiel 20:12,20) înţelegem că semnul pe care îl vor primi copiii lui Dumnezeu pe frunte înainte ca lupta da pe pământ să se fi terminat, va avea un caracter special. Acest semn va fi dat celor credincioşi care supravieţuiesc şi care vor fi victorioşi în lupta cu ,,semnul fiarei”.

“Pecetea lui Dumnezeu” este semnul că Dumnezeu este îngăduitor cu copiii Lui. Biblia spune că acelora care se căiesc şi cred în Isus Hristos le-a fost promis Duhul Sfant ca un semn. Cel credincios are Sfântul Duh ca un semn în viaţa sa atâta timp cât el sau ea ramane aproape de Hristos şi îndeplineşte voia Lui.(Efesieni 1:13 şi Faptele Apostolilor 5:32)

Dar acum vom privi la pecetluirea pe care îngerul lui Dumnezeu o va efectua înainte de reîntoarcerea lui Isus Hristos. Biblia spune că îngerul lui Dumnezeu va pune “pecetea lui Dumnezeu” “pe fruntea celor suspină şi plâng pentru ticăloşiile care sunt găsite şi practicate în rândul acelora care mărturisesc a fi liderii spirituali ai poporului lui Dumnezeu. “Pecetea lui Dumnezeu” pe frunte este un legământ in adevăr atât pe plan intelectual cât şi spiritual astfel încât copiii lui Dumnezeu să nu poată fi clintiti.(Apocalipsa 14:1-6)

Aceia care nu au încredere în propriile lor persoane, dar care sunt umili în faţa lui Dumnezeu acceptă semnul ceresc şi se pregătesc pentru a primi “pecetea lui Dumnezeu”. Când acest semn este pus pe frunţiile lor, persoana lor continuă să fie pură şi fără pată pentru întrega eternitate. Prin urmare, “pecetea lui Dumnezeu”, sau ştampila aprobarii, va fi dată acelora care au spiritul lui Dumnezeu şi vor fi întăriţi în Spirit în acest fel pentru ca ei să nu poată fi clintiţi . Nimeni nu poate să îi rănească când calamităţiile vor veni şi vor fi pregătiţi să fie cu El cand va veni să ia pe cei care Il urmează.

Apoi Biblia scoate la iveală că “Semnul fiarei” va fi văzut înainte ca timpul harului să se fi sfârşit şi înainte de întoarcerea lui Isus (Apocalipsa 13:11-16). Citim despre cei care…“au ieşit biruitori din ispita cu fiara şi cu chipul fiarei şi cu numărul numelui ei.” Ei stăteau “lângă marea de cristal şi având alăutele lui Dumnezeu” (Apocalipsa 15:2).

Ioan putea vedea de asemenea pe cei care au obţinut victoria asupra “semnului fiarei”, stând în faţa tronului lui Isus, care se află în Ceruri (Apocalipsa 4:2 şi 7:9). Ei Erau Victorioşi. Aceasta ne spune că ei au fost implicaţi într-o luptă. Cei salvaţi, care vor fi în viaţă când Isus se va întoarce vor fi fost prin urmare trecuţi prin marea încercare cu “semnul fiarei”.

“Pecetea lui Dumnezeu” sau “semnul fiarei”; acesta va fi marele test care va decide destinul nostru vesnic. Acesta este testul pe care ramasita poporului lui Dumnezeu trebuie să-l treacă înaite ca pecetea să le fie pusa.

Toţi cei care se vor arăta supuşi lui Dumnezeu respectând Cuvântul Lui şi care refuză să accepta falsa zi de Sabat(Duminica), se vor pune sub aripa lui Dumnezeu si vor primi “pecetea lui Dumnezeu”. Cei care se ascund de adevărul care îşi are originea în Dumnezeu şi care acceptă Duminica ca zi de Sabat vor primi semnul fiarei. Acum este timpul ca să te pregăteşti. “Pecetea lui Dumnezeu” nu va fi pusă pe fruntea vreunui bărbat sau a vreunei femei necurate. Nu va fi pusă pe fruntea vreunui bărbat sau a vreunei femei care şi-o doreşte şi iubeşte lumea. Nu va fi pusă niciodată asupra bărbaţilor sau a femeilor cu vorbă mincinoasă şi inimi necredincioase. Toţi cei care vor primi pecetea, trebuie să fie fără  greşeală în faţa lui Dumnezeu precum aceia care au cerul.

O MIŞCARE A DUMINICII A ÎNCEPUT

O mişcare pro-Duminică este deja existentă pe tot cuprinsul lumii. Papa Ioan Paul al II-lea va consolida ziua de Duminică ca zi de odihnă. Ample mişcări religioase precum “Coaliţia Creştină” ne îndeamnă să ne întoarcem la cele zece porunci ale lui Dumnezeu. În Uniunea Europeană, Protestanţii şi Catolicii încearcă să găsească teme asupra cărora să cadă de acord şi Duminica – ziua de odihnă – este una dintre ele. În Europa alianţa religioasă, CEC, vrea să unească bisericile împreună după modelul catolic şi Duminica va fi ţinta ca zi de odihnă comună. Când Harold al V- lea a fost încoronat ca rege al Norvegiei, el a dorit ca ceremonia sa de încoronare să aibă loc Duminica pentru a consolida ziua de duminică ca zi de odihnă. Episcopi şi preoţi tânjesc după o reînnoire a slujbelor de Duminica. O parte vor o mişcare populară în a apăra ziua de odihnă, în timp ce alţii fac presiuni pentru a se instaura pedepse pentru nerespectarea zilei de odihnă.

Observăm cum episcopi şi pastori se unesc în sindicate, organizaţii pentru protecţia mediului înconjurător şi diferitelor ramuri ale industriei pentru a proteja Duminica şi pentru a o face o zi diferită de restul zilelor săptamânii. Motivele lor pot fi bune, cum în principiu este bine că ei vor ca ziua de odihnă să aibă o mai mare însemnătate. Trebuie să ne relaxăm, să ne odihnim şi să trecem printr-o reînnoire spirituală şi fizică. Dar dacă creştinii declaraţi încurajează o zi de odihnă, aceasta ar trebui să fie ziua pe care Creatorul a sfintit-o şi a binecuvântat-o, Sabatul, cea de-a şaptea zi a săptămânii conform Bibliei. De altfel, nu este drept ca cineva să fie obligat să respecte ziua de odihnă impusă de autorităţi. Respectarea zilei de odihnă trebuie să fie la alegerea fiecăruia şi nu impusă. Dar Biblia spune că libertatea gândirii va fi încălcată în această problemă. Putem observa deja pregătirile pentru asemenea constrângeri religioase.

SEMNUL FIAREI VA VENI CURÂND

Testul ,,semnul fiarei” va veni când Duminica va fi stabilita prin fortă sau ordine zi de odihnă, cel mai probabil in viitorul apropiat. În acelaşi timp ,cand stim acum de aceasta falsificare care s-a făcut cu ziua de odihnă, ar trebui să ne facem alegerea azi.(Iacov 4:17). Este imperativ să ne asezam întru totul de partea lui Isus in aceasta problemă pentru a putea avea Duhul Sfânt ca sursa de putere in alegerile si încercarile care se vor găsi in fata noastră.

PUŢINI VOR ÎNDURA; EI VOR RESPECTA PORUNCILE LUI DUMNEZEU ŞI VOR AVEA CREDINŢA LUI ISUS.

Biblia îi descrie pe cei care nu vor ceda zilei de odihnă făurite de mana omului în acest fel: “Atunci am auzit sunet din cer ,ca vuiet de ape multe si ca bubuitul unui tun puternic,iar glasul pe care l-am auzit e ca glasul celor care cantă cu alăutele lor.”(Apocalipsa 14:2).De accea, trebuie sa ne familiarizăm cu poruncile lui Dumnezeu si cu ceea ce credea Isus.

Biblia spune destul de clar că va fi o teribilă lupta spirituală in timpul Apocalipsei inainte de intoarcerea lui Isus. Cei care nu vor accepta semnul fiarei vor fi persecutaţi in toate felurile posibile. Se spune că nu vor putea cumpara sau vinde şi că vor fi omorîţi (Apocalipsa 13:15-16). Intreaga lume se va întreba fară raspuns şi va urma papalitatea (“fiara”), dar ramasita poporului lui Dumnezeu nu va ceda presiunii. Biblia spune că nu s-au făcut necuraţi cu alte femei(2 Corinteni 11:12); pentru că ei sunt precum feciorii. Cu alte cuvinte, ei nu accepta ,,vinul otravit al Babilonului”, Dar proclamă cu voce tare “mesajul celor trei ingeri “ şi îl vor descoperi pe Dumnezeu în vieţile lor. Nu vor lasa ca egourile lor să îi conducă şi vor urma calea lui Dumnezeu – cu ajutorul Duhului Sfânt. Se spune despre ei… “Aceştia sunt cei care urmeaza Mielul (Isus) oriunde el se va duce”…Iar în gura lor nu s-a aflat minciună, fiindcă sunt fără de prihană”.(Apocalipsa 14:1-5 ).

Ei şi-au sfintit vieţile lor şi au primit Duhul Sfânt ca pe o sursă de putere pentru vieţile lor pentru a putea trăi drept in faţa lui Dumnezeu şi a omului. Se spune ca sunt fără de greşeala. Acelaşi lucru se spune despre miei atunci când sunt sacrificaţi după vechiul legamânt. Acestea indica despre ei ca sunt deasemenea fără de păcat. Cu Duhul Sfant în noi, putem noi înşine să îl descoperim pe Isus în vieţile noastre şi nu vom păcătui. Să nu existe nici o neînţelegere.

Putem obtine acest lucru, nu de unii singuri, ci cu puterea lucrării lui Dumnezeu în noi şi cu ajutorul lui de a actiona conform voii lui (1 P.1:14-16 şi Filisteni 2:12-13.) Prin urmare Biblia are aceasta provocare pentru tine: dacă te simti nevrednic de Dumnezeu sau iţi este teama de viitor ar trebui să ştii că Duhul Sfânt te cheama să vii la Isus cu povara ta de păcate, acum!..

Aşează-ţi toate păcatele la picioarele lui Isus în rugăciune pentru ca El să te ierte de păcate şi îndreaptă toate lucrurile cu oamenii pe care i-ai rănit sau cu cei care te-au rănit pe tine. Apoi dreptatea Lui va fi a ta. În acelaşi timp trebuie să ne rugăm ca puterea Sfântului Duh să ne ajute să continuam pe calea noastră împreună cu Hristos, pentru a putea trăi drept în toate lucrurile. Cu mila lui Dumnezeu vom fi atunci pregătiţi când El va veni să ia cu El poporul Lui.

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile cerute sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s


%d blogeri au apreciat: