Lupta din Spatele Scenei – Trei Mesaje Revelatoare – Al Doilea Mesaj (II)

FIICELE DESFRÂNATELOR

În acesta vedem că bisericile luterane şi alte biserici ce se implică în acorduri şi semnează declaraţii comune cu Biserica Catolică şi care susţin false doctrine în probleme importante au devenit “fiice de desfrânate” aşa cum Biblia descrie în Apocalipsa 17:5.

Prima dată când citim cuvântul Babel şi Turnul Babel îl întâlnim în Geneză (cap. 10 şi 11). Nimrod era conducătorul şi sub domnia lui a fost construit Turnul Babel. “Babilon” a fost originar sinonim cu revolta împotriva suveranităţii lui Dumnezeu. Omul a luat conducerea care îi aparţinea numai lui Dumnezeu. “Babilonul” a devenit în acest fel mama tuturor falselor religii şi credinţa lor era aceea că von fi salvaţi prin propriile lor fapte. Impietatea, concentrarea puterii şi confuzia domneau. De aceea legăm “Babilonul” de confuzie. Cuvântul “Babilon“  înseamnă confuzie.

Oraşul Babilonului, care a existat cu 6000 ani î.Hr avea de asemenea multe din caracteristicile lepădării de credinţă şi a confuziei. Această “putere a lumii” a subjugat poporul lui Dumnezeu şi Biblia povesteşte oamenilor despre acele timpuri:

“Fugiţi din Babilon şi să scăpaţi-vă viaţa ca nu cumva să pieiţi în pieirea lui! Căci aceasta este o vreme de răzbunare pentru Domnul! El îi va rasplăti după faptele lor. Am voit să vindecăm Babilonul, dar nu s-a vindecat! Părăsiţi-l şi haidem fiecare în ţara noastră, căci pedeapsa lui a ajuns până la Ceruri şi se înalţă până la nori.”(Ieremia 51:6,9)

În expresia “A căzut, a căzut Babilonul”(Apocalipsa 14:8) “Babilon” este folosit ca un simbol. Vorbeşte despre bisericile care odată cunoşteau adevărul dar care au căzut. Este o ilustraţie a corupţiei spirituale care a avut loc în interiorul creştinătăţii. Dumnezeu face o acuzaţie şi o mustrare unei creştinătăţi nelegiuite. Bisericile Luterane sunt un prim exemplu al acestui lucru. Martin Luther a condus o mişcare reformatoare foarte puternică împotriva puterii papale din timpul său, dar azi Biserica Luterană a făcut o alianţa cu Roma asupra câtorva probleme importante. Am dat deja câteva exemple, dar veţi vedea curând că nelegiuirea s-a extins foarte mult.

De aceea Babilonul este o descriere a unei false religii care va seduce oamenii acestui pamânt. Falsa religie Babiloniana este Biserica Catolică deoarece poartă aceleaşi semne identificatoare ca cele ale vechiului “Babilon”. Bisericile Luterane au devenit treptat din ce în ce mai mult ca “Babilonul” şi prin aceasta o parte din “Babilon”. Biblia spune despre cădere că aceasta va fi mare atât pentru Biserica Catolică cât şi pentru cea luterană…şi pentru aceia care urmează aceeaşi cale…viitorul apropriat va demonstra acest lucru. În ciuda spiritualităţii întunecate şi îndepărtării de Dumnezeu ce cararterizează bisericile ce formează “Babilonul”, o mare parte din adevăraţii urmasi ai lui Hristos sunt încă de găsit în aceste cercuri. Mulţi dintre ei încă nu şi-au deschis ochii spre adevărurile speciale ale vremii noastre. Destul de mulţi sunt cei nemulţumiţi şi tânjesc după o lumină mai puternică. Ei caută în zadar imaginea lui Hristos în bisericile care au ales să le urmeze.

Încetul cu încetul, pe măsură ce aceste biserici se îndepărtează din ce în ce mai mult de adevăr şi se leagă mai aproape de viaţă şi de lumea în care trăiesc diferenţele dintre cele două grupuri vor creşte. La final va fi o ruptură completă. Va veni timpul când aceia care îl iubesc pe Dumnezeu mai presus de orice, numai pot să păstreze o legătură cu aceia…având doar o formă de evlavie dar tăgăduindu-i puterea(2 Timotei 2:5). Recomandarea Bibliei pentru aceste timpuri ale sfârşitului este deci clară: “IEŞIŢI DIN MIJLOCUL EI, POPORUL MEU” (Apocalipsa 18:1-4).

UNITATEA ÎN HRISTOS

Mişcarea ecumenică încearcă, prin compromis şi conducere majoritară, a prelucra o înţelegere a câtorva probleme ce nu au fost prea mult contestate, ca mai apoi să ignore adevărurile contestate. Cu toate acestea Biblia spune despre Cuvântul lui Dumnezeu că este tot ce ne trebuie nouă pentru a vedea calea. Numai atunci vom atinge adevărata unitate. Biblia este pentru unitate, dar trebuie să fie o unitate care este constituită pe un fundament biblic cât se poate de limpede. Trebuie să existe o unitate în Hristos. Isus spune în felul următor: “Toţi să fie una cum Tu, Tată, eşti în Mine, şi Eu în Tine, ca şi ei să fie una cu noi”.(Ioan 17:21-23)

Copiii lui Dumnezeu vor sta împreună şi vor atinge unitatea în/şi cu Hristos. Una va fi atinsă conform cerinţelor lui Dumnezeu şi nu prin compromis şi conducere majoritară care de multe ori nu sunt bazate pe o afirmaţie că “aşa spune Domnul”.

PĂRĂSIŢI BABILONUL

Biblia descrie condiţiile timpului sfârşitului în acest fel: “Pentru că toate neamurile au băut din vinul mâniei curviei ei, şi împăraţii pământului au curvit cu ea, şi negustorii pământului s-au îmbogăţit prin rispa desfătării ei.”( Apocalipsa 18:3)

Aceasta este o situaţie ameninţătoare, dar există lumină în întuneric. Dumnezeu are incă oamenii Lui în “Babilon” şi aceştia vor înfrunta la sfârşitul timpului o mare provocare. O mişcare simbolizată de un înger se va ridica. Va proclama cu o voce puternică păcatele “Babilonului”. Acest mesaj este: “Ieşiţi din mijlocul ei, poporul Meu, ca să nu fiţi părtaşi la păcatele ei, şi nu fiţi loviţi cu urgiile ei.”( Apocalipsa 18:4)

Această proclamaţie împreună cu “mesajul celui de-al treilea înger” devine ultimul avertisment către omenire. Dacă te cosideri parte din poporul lui Dumnezeu, ar trebui să accepţi acest avertisment şi să părăseşti seducţia ecumenică. În continuare vom urmări ultimul mesaj care va fi proclamat acum, chiar înainte ca timpul nostru de graţie să se sfârşească şi Isus să se întoarcă.

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile cerute sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s


%d blogeri au apreciat: