Lupta din Spatele Scenei – Trei Mesaje Revelatoare – Primul Mesaj (II)

Biblia spune că înainte de întoarcerea lui Isus Hristos, se va sti deja cine va fi salvat şi cine va pieri. În realitate, noi suntem aceia care hotărăsc în care dintre părţi vom sta. Biblia ne spune că Isus este acum Marele Preot în Sanctuarul Ceresc, unde El mijloceşte pentru noi înaintea lui Dumnezeu. Pentru a înţelege ajutorul Lui, pe care îl face pentru noi acolo, noi am primit un model pe care îl putem studia; sanctuarul pământesc despre care noi putem citi în Vechiul Testament. Pavel o numeşte “o copie şi o umbră a lucrurilor cereşti”.(Evrei: 8:5) a fost un simplu model în miniatură al Sanctuarului Ceresc.

În prima încăpere a sanctuarului pământesc preotul a slujit în fiecare zi. Această încapere a fost numită “Locul Sfânt”.(Leviticul cap.4) La sfârşitul anului la sanctuar – doar o dată pe an – la “Marea Zi a Căinţei”, preotul a intrat în a doua încăpere “Cel mai Sfânt Loc”(Evrei 9:7). În timpul slujbei sanctuarului din Vechiul Testament, oamenii transferau simbolic păcatele lor(prin sângele animalelor sacrificate) sanctuarului. În această zi specială: “Marea zi a Căinţei” sanctuarul ar trebui izbăvit de păcatele simbolic transferate asupra lui. A fost o zi a Judecăţii.(Leviticul cap. 4 şi 16). Păcatul a fost simbolic curăţit din sanctuar şi nu mult după aceea ei au putut sărbători următoarea lor zi sfântă, Ospăţul Cortului. Ospăţul Cortului era un ospăţ al bucuriei şi al recunoştinţei.

De vreme ce slujba în sanctuarul Vechiului Testament era un simbol a ceea ce Isus va trebui să facă în Sanctuarul Ceresc este clar ca va exista de asemenea o zi a judecăţii înainte de “ospăţul bucuriei” care va avea loc atunci când Isus se va alătura poporului lui.

În cartea lui Daniel, capitolul 8, versetul 14, ni se spune că timpul în care acest act al judecăţii va începe a fost deja stabilit. Acest lucru este în concordanţă cu titlul nostru “Ora Judecăţii Sale a venit”. Când va veni acest “ceas” ? Lui Daniel I s-a spus că vor trebui să treacă 2300 zile; atunci această judecată va începe. În timp profetic 1 zi = 1 an(Iezechiel 4:6), deci vorbim despre o lungă perioadă de 2300 ani.

Mai apoi în Cartea lui Daniel, întâlnim punctul iniţiatic al profeţiei(citeşte Daniel 9:25) şi istoria ne spune că evenimentul care ar trebui să reprezinte punctul iniţiatic a avut loc în toamna anului 457 î.Hr.

Dacă calculăm 2300 ani după acest eveniment(fără anul zero), ajungem undeva în jurul jumătăţii anului 1840. Conform profeţiei, aceasta s-a întâmplat când “marea zi de căinţă” va începe în Cer. Biblia spune că judecata va începe cu cei ce s-au încredinţat lui Dumnezeu ca şi copii ai Lui.(1 P 4:17) Numele lor vor fi examinate şi vieţile lor încercate în lumina legii lui Dumnezeu ce se găseşte în a doua încăpere a sanctuarului ”Cel mai Sfânt Loc”.(Evrei 9: 3-4)

În timpul Vechiului Testament, toate păcatele trebuiau să fie mărturisite şi rezolvate înainte ca Ziua Căinţei să fi venit pentru ca oamenii să se poată căii pentru ele. În acest fel, trebuie să ne aşezăm toate păcatele în faţa lui Dumnezeu, pentru ca Isus să ne căiască pentru ele. Când “Ziua Judecăţii” în Cer se va sfârşi, timpul nostru de graţie se va sfârşi.

Aceasta se va întâmpla înainte ca Isus să se întorcă ca Stăpânul şi Salvatorul nostru. Sângele lui Isus va putea purifica doar pe aceia care s-au rugat pentru El – cei ce şi-au recunoscut şi s-au căit pentru păcatele lor – şi cei ce au primit iertarea prin Isus Hristos. Şi toţi ceilalţi vor fi pierduţi. Chiar dacă Isus şi-a dorit să îi salveze şi pe ei, aceştia nu au primit darul de a fi salvaţi. Într-o zi va fi prea târziu şi chiar dacă Dumnezeu o deplânge, justiţia va cere ca ei să fie judecaţi după faptele lor. Se spune că ei vor fi omorâţi cu foc şi cu pucioasă(Apocalipsă 20:12 şi 21:8).

Isus este in Cer acum (Ioan 14: 1-3 şi Ac. 1:8-11). Isus este Mântuitorul şi Salvatorul, dar El este şi Judecatorul. El este cel care hotărăşte cine va fi salvat şi cine va fi pierdut. De aceea ştim că judecata va fi una dreaptă. Singura cale de a trece prin această judecată este accea de a pune păcatele noastre asupra lui Isus.

Nimeni nu ştie când Isus îşi va sfârşi slujba Lui ca Mare Preot şi procesul de judecată în sanctuarul Lui. De aceea nu avem timp de pierdut. Ziua de rugăciune este azi . Acum Dumnezeu te cheamă să fii umil şi să îţi aşezi toate păcatele înaintea picioarelor lui Isus. “Tot ce-mi dă Tatăl, va ajunge la Mine; şi cel ce vine la Mine, nu-l voi izgoni afară”. (Ioan 6:37)

El este aşa . Tu poţi veni oricând la El. El te va primi şi îţi va da pace, pacea Lui, o pace şi o singuranţă pe care lumea nu ţi-o poate da!(Ioan 6:37) Doreşti să îi accepţi oferta? Depinde de tine, dar ar trebui să şti că nu vei regreta niciodată dacă vei spune Da acestei oferte. Reaminteşte-ţi cuvintele din Biblie: “Deci, dacă Fiul vă face slobozi veţi fi cu adevărat slobozi”.(Ioan 8:36) Căci Domnul este Duhul şi unde este Duhul Domnului, acolo este slobozenia”.(Corinteni 3:17)

Să nu fim sclavi sub Satana şi sub povara păcatului în vieţile noastre. Dar, cu ajutorul lui Dumnezeu, eliberează-te şi poţi deveni liber cu Hristos. Atunci vom trece de la moarte la viaţă. Să luăm această hotărâre acum, cât mai este zi de rugăciune. (Mai multe despre aceasta puteti citi in cartea “Marea Lupta” sau ,,Tragedia Veacurilor” chiar pe blogul meu)

VENERAŢI-L PE CEL CE A CREAT CERUL ŞI PĂMÂNTUL, MĂRILE ŞI RÂURILE.

Biblia ne spune că Dumnezeu a făcut Cerul şi Pământul, Marea şi tot ce se găseşte în ele în şase zile şi în a şaptea zi s-a odihnit. Şi Dumnezeu a binecuvântat a şaptea zi şi a sfintit-o(Geneza 2: 1-3) În a patra poruncă din Biblie, în Exod cap. 20, versetele 8-11, găsim porunca despre ziua de odihnă. Acolo găsim aceeaşi încercare de a ne convinge de a-l slăvi pe Creator. Ziua de odihnă pe care Biblia o numeşte Sabat, a fost pusă de o parte ca noi, într-un fel special, să ne luăm timp să Îl slăvim, să Îl înălţăm şi să îl cunoaştem pe Creatorul nostru. Îl vom cunoaşte mai bine pe Dumnezeu prin studiul Cuvântului Lui şi prin studiul Creaţiei sale.

Chiar dacă natura este distrusă, mai există încă destulă frumuseţe în jurul nostru de văzut. Cu cât învăţăm mai mult despre ce Dumnezeu a creat, cu atât mai mult îl admirăm pe Creator. Cu siguranţă există atâta frumuseţe în natură încât un singur om devine complet fascinat. Gândeşte-te la o floare, o insectă, o fiinţă. Totul este atât de bine făcut !

Se spune că unii oameni au început să se îndoiască că Dumnezeu ar fi Creatorul. În secolul al XIX- lea Charles Darwin a făcut publice teoriile sale despre originea speciilor. Din nefericire, mulţi s-au încrezut în această doctrină a evoluţiei  făurită de mâna omului care constant pătrunde în alte materiale de studiu în şcoli şi universităţi.

Dar să nu Îl înălţăm pe om şi teoriile lui înşelătoare despre începutul vieţii, dar să Îl slăvim şi venerăm pe Creator ce a creat de-a lungul a şase zile şi s-a odihnit în a şaptea zi acum vreme de 6000 ani.

El a creat-o atât de minunată pentru noi. Dacă încă te îndoieşti că Dumnezeu este Creatorul, închide-ţi ochii pentru o întreagă zi şi încearcă să înţelegi cât de mult îţi spune privirea despre toate mişcările noastre. În acest fel toate membrele noastre sunt importante pentru noi să funcţioneze bine. Şi în cele din urmă: Haide-ţi să Îi mulţulmim lui Dumnezeu şi Isus Hristos pentru viaţă. Biblia o spune în felul următor: “El este mai înainte de toate lucrurile, şi toate se ţin prin El”.(Coloseni 1:17, Ioan 1:1-3,14, Geneza 1:26) Dacă toată lumea şi-ar fi făcut timp să îl iubească pe Dumnezeu in ziua în care El a pus de-o parte puterea sa divină, nu ar fi existat atâţia evoluţionişti şi atei astăzi! Dumnezeu are nepreţuite binecuvântări pentru cei ce îl iubesc pe El în spirit şi în Adevăr.

Pentru a intelege mai bine subiectul acestui material va invit sa cititi pe blogul meu cartea Marea Lupta sau Tragedia Veacurilor

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile cerute sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s


%d blogeri au apreciat: