Lupta din Spatele Scenei – Trei Mesaje Revelatoare – Primul Mesaj (I)

Dezintegrarea unei societăţi…

Războiul şi neliniştea, violenţa şi crima, foametea şi suferinţa, tornade, inundaţii, cutremure… nimic nou.

Asemenea, generatia de azi este expusă la noi şi dificile provocari; probleme ale mediului înconjurator, inginerie genetica, schimbări climatice, epidemii cauzate de alimentaţie, etc… Multi dintre noi vor vedea de asemenea ca societatea noastră se distanţează ea însaşi de anumite valori morale fundamentale.

Mulţi sunt părăsiţi simţindu-se mici si neajutoraţi, dar nu ar trebui sa punem intrebarea: “De ce se întăplă toate acestea?”

Există un motiv pentru această dezvoltare. Vestea bună este aceea că există totuşi şi o soluţie.

Nu vorbim despre soluţii care ne sunt prezentate de către politicienii de azi ori de către conducatorii religioşi. Istoria arată că majoritatea se înseală de obicei şi în afara tratatelor de pace, acorduri de cooperare şi planuri bazate pe bune intenţii, foamea de putere şi păcatul care sălăşluieşte în sufletul omului nu vor dispărea.

Aşa cum naţiunile se unesc la nivel politic, militar şi economic, observăm acelaşi lucru întămplându-se şi la nivel religios. Este o bătălie între bine şi rău care are loc, dar se va sfârşi! În spatele realităţii haotice, există un plan care este pe cale de a fi împlinit.

Cartea Cărţilor, Biblia, are ceva concret de spus despre situaţia în care vrei să ştii ce va aduce viitorul!

Pînă acum profeţiile Bibliei nu au dat greş niciodată ! De aceea noi credem că ultimele profeţii vor fi îndeplinite de asemenea.

In ultima carte a Bibliei, găsim 3 importante apeluri, avertismente şi mesaje pe care nu ar trebui să le treci cu vederea.

În Apocalipsă întâlnim o serie de profeţii care în momentul de faţă sunt îndeplinite ! Vom privi mai atent la acestea.

Primul mesaj

În ultima carte a Bibliei, Apocalipsa, întălnim o serie de profeţii care ne spun mult despre istorie, despre timpurile noastre, şi viitorul nostru apropriat. Acolo găsim de asemenea trei mesaje complet unice care sunt foarte relevante astăzi şi cărora ar trebui să le acordăm atenţia cuvenită.

“Şi am văzut un alt înger care zbura prin mijlocul cerului, cu o Evanghelie Veşnică , pentru ca s-o vestească locuitorilor Pământului, oricărui neam, oricărei seminţii, oricărei limbi şi oricărui norod”. El zicea cu glas tare: “Temeţi-vă de Dumnezeu şi daţi-I slavă căci a venit ceasul judecăţii Lui, şi închinaţi-vă celui ce a făcut cerul şi pământul, marea şi izvoarele apelor”(Apocalipsa 14:6-7)

Aceste trei mesaje sunt date de către îngeri. Cuvantul grecesc pentru “înger” este “angelon” care înseamnă mesager. Cei trei îngeri sunt deci un simbol al bărbatilor şi femeilor care lucrează în armonie cu Voinţa lui Dumnezeu şi care cu toată puterea lor vor dărui acest mesaj: “Veşnica Evanghelie” întregii lumi.

Ce este “Eterna Evanghelie” ? O veti găsi explicată pe scurt în Biblie, în Evanghelia după Ioan, cap. 3, versetul 16. Se spune acolo: “Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea că a dat pe singurul Lui Fiu, pentru că oricine crede în El, să nu piară, ci să aibă viaţă veşnică”(Ioan 3:16).

Toţi cunoaştem povestea din Biblie despre Adam şi Eva care nu s-au supus şi au mâncat din fructul oprit. Ei au primit un avertisment şi ştiau că vor muri. În spatele acestei aparente simple povestiri stă ascunsă o adâncă tragedie care a afectat întrega omenire. Biblia confirmă că plata păcatului este moartea (Rom 6:23) şi aceasta vorbeşte despre o moarte veşnică. Dumnezeu, Creatorul nostru, este sursa întregii vieţi şi când strămoşii noştrii au ales să sfideze avertismentele lui Dumnezeu şi s-au lepădat de El care e Viaţa. Dar Dumnezeu îl iubeste pe Om.

El a ales să ia dreapta pedeapsă a morţii asupra sa. El a trimis pe unicul Său Fiu, Isus Hristos, care a fost dispus să treacă prin suferinţă în numele nostru.

Chiar dacă Isus era Dumnezeu, El a venit precum un om (Ioan 1: 1-3+14 şi Filipeni 2:5-8). Ca om El va fi încercat în tot, precum suntem noi. Şi de vreme ce El trebuia să ia locul nostru, doar trăind o viaţă dreaptă, fără de păcat, putea să ia asupra Lui pedeapsa noastră fără de păcat, putea sa ia asupra Lui pedeapsa noastră fără ca El să fie vinovat. Hristos a înfrânt Toate ispitele prin puterea lui Dumnezeu (Evrei 2:17-18). El este singurul care a făcut asta(Romani 3:23).

În cele din urmă, El şi-a dat viaţa Lui pe cruce pentru a ne scăpa de pe mine şi pe tine de moartea veşnică. Se spune că: “Si, dupa Lege, aproape totul este curatat cu sange; si fara varsare de sange nu este iertare. ”.(Evrei 9:22) Aşadar depinde doar de tine şi de mine să primim oferta lui Hristos prin credinţă. Dacă te socoteşti un păcătos, poţi scăpa de această povară venind la Hristos. Biblia spune: “Daca ne marturisim pacatele, El este credincios si drept ca sa ne ierte pacatele si sa ne curete de orice nelegiuire.” (1Ioan 1:9) Fiecare dintre noi care acceptă această indreptatire prin credinţă va fi salvat. Nu este aceasta o veste bună?

TEMEŢI-VĂ DE DUMNEZEU ŞI SLĂVIŢI-L PE EL.

Dar viaţa nu se sfârşeşte când am spus Da lui Isus. Apoi, viaţa noastră cu Hristos începe. Apoi, se va vedea în viaţa noastră că am suferit o schimbare. Biblia spune că noi vom fi transformaţi de o schimbare completă a minţii noastre.(Romani 12:1) Aceasta se întâmplă când spunem Da lui Isus şi Duhul Sfant a pătruns în inima noastră. Apoi – cu ajutorul Duhului Sfant – noi vom urma ceea ce Dumnezeu ne spune şi nu vom merge pe căile noastre. Apoi aceste trăsături caracteristice precum dragostea, fericirea, pacea, bunătatea şi prietenia apar în vieţile noastre, în loc de ură, mânie şi păcat.(Ga 5:16-26) Acest lucru nu îl putem face de unii singuri, dar cu ajutorul lui Dumnezeu înseamnă să aducem dovezi ale existenţei Lui în viaţa noastră şi în acest fel să îl facem cunoscut pe El celor din jurul nostru. Isus ne-a dat nouă un exemplu şi acum depinde de noi – cu ajutorul lui Dumnezeu – să continuăm misiunea Lui dezvăluind pe El în viaţa noastră şi în învăturile noastre (P 2:21 Efesienii 3:10). Pentru a trăi in Hristos şi pentru a-l dezvălui pe El în viaţa noastră implică multe lucruri. Isus o spune aşa:

“Dacă voieşte cineva să vină după Mine, să se lepede de sine, să-şi ia crucea şi să mă urmeze.” Şi: “Dacă mă iubiţi, veţi păzi poruncile Mele”.(Matei 16:24 şi Ioan 14:15)

Un om ce l-a primit pe Isus prin credinţă, va fi încăntat să îi urmeze poruncile Lui. Poruncile lui Dumnezeu exprimă ceea ce Dumnezeu reprezintă şi Dumnezeu ne-a dat aceste Zece Porunci pentru ca noi să ne dăm seama cum să ne înrudim cu Dumnezeu şi unii cu alţii.

În prima scrisoare din Ioan în Biblie suntem puşi la încercare în acest fel : “Si prin aceasta stim ca Il cunoastem, daca pazim poruncile Lui. Cine zice: „Il cunosc”, si nu pazeste poruncile Lui, este un mincinos, si adevarul nu este in el. Dar cine pazeste Cuvantul Lui, in el dragostea lui Dumnezeu a ajuns desavarsita; prin aceasta stim ca suntem in El. Cine zice ca ramane in El trebuie sa traiasca si el cum a trait Isus. (Ioan 2:3-6) Prin urmare: A te teme de Dumnezeu este de asemenea a te supune lui Dumnezeu.

Când înţelegem cu adevărat cât de mult a sacrificat Dumnezeu pentru a ne salva, va fi o bucurie să urmăm poruncile lui Dumnezeu. Atunci aceasta nu va însemna sclavie sub lege, dar o vom face dragoste şi ratiune pentru Dumnezeu care a fost primul ce ne-a iubit. Când Isus a urcat în Rai, El a spus discipolilor lui: “Ci voi veti primi o putere, cand Se va cobori Duhul Sfant peste voi, si-Mi veti fi martori in Ierusalim, in toata Iudeea, in Samaria si pana la marginile pamantului.” Faptele Apostolilor 1:8

Aceeaşi putere este şi la îndemnâna noastră de asemenea. Aşadar, dupa cum lui Isus a trebuit să i se dea putere de către Dumnezeu ca să înfrângă păcatul, noi putem de asemenea înfrânge orice tentaţie am putea întâlni”.(Ioan 5:30 şi 1 Co 10:13). Un om ce urmează pe Hristos nu va fi doar un ascultător al cuvântului, dar şi unul care urmează cuvântul. Adevărata credinţă va fi exprimată prin fapte bune. Viaţa/faptele vor fi în armonie cu Voia lui Dumnezeu(Ioan 1:22 şi 2:14-26, de asemenea 1 Ioan 2:29).

Biblia clarifică faptul că Duhul Sfant va fi dat celor ce vor fi supuşi lui Dumnezeu (Faptele Apostolilor 5:32) şi Duhul Sfant este acela ce ne ajută pe noi să nu păcătuim. Biblia ne făgăduieşte nouă:  “Cine este născut din Dumnezeu nu săvârşeşte păcat, pentru că sămânţa lui Dumnezeu rămâne în acesta; şi nu poate păcătui fiindcă este născut din Dumnezeu” (1 Ioan 3:9 şi 2P 1:4) Când ne încredem în această făgăduinţă, vom afla că vom primi ajutor să învingem oricare ispita pe care am putea-o întălni. Sperăm să trăiţi această armonioasă combinaţie între om şi puterea divină, deoarece aceasta este ceva ce noi trebuie să facem pentru a-l slăvi pe Dumnezeu în toate diferitele noastre activităţi din viaţă.

«Dar» vei spune,”dacă vei uita ajutorul lui Dumnezeu şi vei cădea în ispită, ce va urma după asta?” Atunci vom fi noi cei care au uitat ajutorul Lui şi nu invers. Atunci este important să ne apropriem de Isus din nou. El va fi mai mult decât dispus să ne primească şi să ierte fiecare păcătos ce se va căi. Duhul Sfant ne va vorbi pentru a ne ajuta să ne recunoaştem păcatele, să ne căim, să cerem iertare şi să primim salvarea în Isus Hristos din nou. Aşa cum Biblia spune:

Copilasilor, va scriu aceste lucruri ca sa nu pacatuiti. Dar, daca cineva a pacatuit, avem la Tatal un Mijlocitor, pe Isus Hristos, Cel Neprihanit. El este jertfa de ispasire pentru pacatele noastre; si nu numai pentru ale noastre, ci pentru ale intregii lumi.”(1 Ioan 2:1-2) Acestea au fost cuvintele încurajatoare pentru aceia ce s-au simţit complet pierduţi. Dacă eşti unul dintre ei, ar trebui să ştii că Isus este întotdeauna gata să te primească. Dar nu există o altă cale pentru salvare. Trebuie ca toţi să trecem prin Isus pentru a fi salvaţi. Aşadar, Isus spune: “Eu sunt calea, adevărul şi viaţa. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin Mine.”(Ioan 14:6)

Aşadar, a predica “Veşnica Evanghelie” şi “să îl slăveşti pe Dumnezeu” include totodată nu numai că noi la un punct în viaţă l-am acceptat pe Isus ca pe Salvatorul nostru, ci şi faptul că ne vom trăi vieţile noastre de zi de zi împreună cu Hristos şi să dezvăluim existenţa Lui în vieţile noastre. Când cooperăm cu puteri divine în acest fel, vom primi ajutorul de care avem nevoie pentru a deveni martori vii pentru El şi prin Mila Lui vom fi gata atunci când Hristos curând va veni să îi aducă pe ai Lui cu El.

Biblia ne încurajează de asemenea să îl slăvim pe Dumnezeu în timpurile noastre. În 1 Corinteni 6:19 se spune: „Nu ştiţi că trupul vostru este Templul Duhului Sfânt, care locuieşte în voi şi pe care L-aţi primit dela Dumnezeu? Şi că voi nu sunteţi ai voştri?” Nu este o provocare a minţii că trupul nostru este comparat cu un templu? În Vechiul Testament, templul era consacrat lui Dumnezeu. În acest fel, noi ar trebui să ne consacrăm vieţile noastre lui Dumnezeu.

Noi trebuie, în cea mai bună cale posibilă – şi cu ajutorul lui Dumnezeu- să avem grijă de corpul nostru delicat pe care Dumnezeu ni l-a dăruit. Noi trebuie să ne întoarcem la propriile şi simplele remedii ale naturii: aer curat, lumina soarelui, exerciţii fizice, mâncare sănătoasă, o bună igienă, suficient somn şi odihnă, moderaţie, suficiente cantităţi de apă pură şi credinţă în Dumnezeu. Atunci noi vom avea o mai bună calitate a vieţii, fizic, mental şi spiritual. A avea grijă in cel mai bun mod de trupul nostru este de asemenea un mod de a-l slăvi pe Creatorul nostru, lucru pe care fiecare urmas al lui Hristos ar trebui să îl facă.

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile cerute sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s


%d blogeri au apreciat: