Archive for mai 2012

Lupta din Spatele Scenei – Trei Mesaje Revelatoare – Primul Mesaj (II)

mai 31, 2012

Biblia spune că înainte de întoarcerea lui Isus Hristos, se va sti deja cine va fi salvat şi cine va pieri. În realitate, noi suntem aceia care hotărăsc în care dintre părţi vom sta. Biblia ne spune că Isus este acum Marele Preot în Sanctuarul Ceresc, unde El mijloceşte pentru noi înaintea lui Dumnezeu. Pentru a înţelege ajutorul Lui, pe care îl face pentru noi acolo, noi am primit un model pe care îl putem studia; sanctuarul pământesc despre care noi putem citi în Vechiul Testament. Pavel o numeşte “o copie şi o umbră a lucrurilor cereşti”.(Evrei: 8:5) a fost un simplu model în miniatură al Sanctuarului Ceresc.

În prima încăpere a sanctuarului pământesc preotul a slujit în fiecare zi. Această încapere a fost numită “Locul Sfânt”.(Leviticul cap.4) La sfârşitul anului la sanctuar – doar o dată pe an – la “Marea Zi a Căinţei”, preotul a intrat în a doua încăpere “Cel mai Sfânt Loc”(Evrei 9:7). În timpul slujbei sanctuarului din Vechiul Testament, oamenii transferau simbolic păcatele lor(prin sângele animalelor sacrificate) sanctuarului. În această zi specială: “Marea zi a Căinţei” sanctuarul ar trebui izbăvit de păcatele simbolic transferate asupra lui. A fost o zi a Judecăţii.(Leviticul cap. 4 şi 16). Păcatul a fost simbolic curăţit din sanctuar şi nu mult după aceea ei au putut sărbători următoarea lor zi sfântă, Ospăţul Cortului. Ospăţul Cortului era un ospăţ al bucuriei şi al recunoştinţei.

De vreme ce slujba în sanctuarul Vechiului Testament era un simbol a ceea ce Isus va trebui să facă în Sanctuarul Ceresc este clar ca va exista de asemenea o zi a judecăţii înainte de “ospăţul bucuriei” care va avea loc atunci când Isus se va alătura poporului lui.

În cartea lui Daniel, capitolul 8, versetul 14, ni se spune că timpul în care acest act al judecăţii va începe a fost deja stabilit. Acest lucru este în concordanţă cu titlul nostru “Ora Judecăţii Sale a venit”. Când va veni acest “ceas” ? Lui Daniel I s-a spus că vor trebui să treacă 2300 zile; atunci această judecată va începe. În timp profetic 1 zi = 1 an(Iezechiel 4:6), deci vorbim despre o lungă perioadă de 2300 ani.

Mai apoi în Cartea lui Daniel, întâlnim punctul iniţiatic al profeţiei(citeşte Daniel 9:25) şi istoria ne spune că evenimentul care ar trebui să reprezinte punctul iniţiatic a avut loc în toamna anului 457 î.Hr.

Dacă calculăm 2300 ani după acest eveniment(fără anul zero), ajungem undeva în jurul jumătăţii anului 1840. Conform profeţiei, aceasta s-a întâmplat când “marea zi de căinţă” va începe în Cer. Biblia spune că judecata va începe cu cei ce s-au încredinţat lui Dumnezeu ca şi copii ai Lui.(1 P 4:17) Numele lor vor fi examinate şi vieţile lor încercate în lumina legii lui Dumnezeu ce se găseşte în a doua încăpere a sanctuarului ”Cel mai Sfânt Loc”.(Evrei 9: 3-4)

În timpul Vechiului Testament, toate păcatele trebuiau să fie mărturisite şi rezolvate înainte ca Ziua Căinţei să fi venit pentru ca oamenii să se poată căii pentru ele. În acest fel, trebuie să ne aşezăm toate păcatele în faţa lui Dumnezeu, pentru ca Isus să ne căiască pentru ele. Când “Ziua Judecăţii” în Cer se va sfârşi, timpul nostru de graţie se va sfârşi.

Aceasta se va întâmpla înainte ca Isus să se întorcă ca Stăpânul şi Salvatorul nostru. Sângele lui Isus va putea purifica doar pe aceia care s-au rugat pentru El – cei ce şi-au recunoscut şi s-au căit pentru păcatele lor – şi cei ce au primit iertarea prin Isus Hristos. Şi toţi ceilalţi vor fi pierduţi. Chiar dacă Isus şi-a dorit să îi salveze şi pe ei, aceştia nu au primit darul de a fi salvaţi. Într-o zi va fi prea târziu şi chiar dacă Dumnezeu o deplânge, justiţia va cere ca ei să fie judecaţi după faptele lor. Se spune că ei vor fi omorâţi cu foc şi cu pucioasă(Apocalipsă 20:12 şi 21:8).

Isus este in Cer acum (Ioan 14: 1-3 şi Ac. 1:8-11). Isus este Mântuitorul şi Salvatorul, dar El este şi Judecatorul. El este cel care hotărăşte cine va fi salvat şi cine va fi pierdut. De aceea ştim că judecata va fi una dreaptă. Singura cale de a trece prin această judecată este accea de a pune păcatele noastre asupra lui Isus.

Nimeni nu ştie când Isus îşi va sfârşi slujba Lui ca Mare Preot şi procesul de judecată în sanctuarul Lui. De aceea nu avem timp de pierdut. Ziua de rugăciune este azi . Acum Dumnezeu te cheamă să fii umil şi să îţi aşezi toate păcatele înaintea picioarelor lui Isus. “Tot ce-mi dă Tatăl, va ajunge la Mine; şi cel ce vine la Mine, nu-l voi izgoni afară”. (Ioan 6:37)

El este aşa . Tu poţi veni oricând la El. El te va primi şi îţi va da pace, pacea Lui, o pace şi o singuranţă pe care lumea nu ţi-o poate da!(Ioan 6:37) Doreşti să îi accepţi oferta? Depinde de tine, dar ar trebui să şti că nu vei regreta niciodată dacă vei spune Da acestei oferte. Reaminteşte-ţi cuvintele din Biblie: “Deci, dacă Fiul vă face slobozi veţi fi cu adevărat slobozi”.(Ioan 8:36) Căci Domnul este Duhul şi unde este Duhul Domnului, acolo este slobozenia”.(Corinteni 3:17)

Să nu fim sclavi sub Satana şi sub povara păcatului în vieţile noastre. Dar, cu ajutorul lui Dumnezeu, eliberează-te şi poţi deveni liber cu Hristos. Atunci vom trece de la moarte la viaţă. Să luăm această hotărâre acum, cât mai este zi de rugăciune. (Mai multe despre aceasta puteti citi in cartea “Marea Lupta” sau ,,Tragedia Veacurilor” chiar pe blogul meu)

VENERAŢI-L PE CEL CE A CREAT CERUL ŞI PĂMÂNTUL, MĂRILE ŞI RÂURILE.

Biblia ne spune că Dumnezeu a făcut Cerul şi Pământul, Marea şi tot ce se găseşte în ele în şase zile şi în a şaptea zi s-a odihnit. Şi Dumnezeu a binecuvântat a şaptea zi şi a sfintit-o(Geneza 2: 1-3) În a patra poruncă din Biblie, în Exod cap. 20, versetele 8-11, găsim porunca despre ziua de odihnă. Acolo găsim aceeaşi încercare de a ne convinge de a-l slăvi pe Creator. Ziua de odihnă pe care Biblia o numeşte Sabat, a fost pusă de o parte ca noi, într-un fel special, să ne luăm timp să Îl slăvim, să Îl înălţăm şi să îl cunoaştem pe Creatorul nostru. Îl vom cunoaşte mai bine pe Dumnezeu prin studiul Cuvântului Lui şi prin studiul Creaţiei sale.

Chiar dacă natura este distrusă, mai există încă destulă frumuseţe în jurul nostru de văzut. Cu cât învăţăm mai mult despre ce Dumnezeu a creat, cu atât mai mult îl admirăm pe Creator. Cu siguranţă există atâta frumuseţe în natură încât un singur om devine complet fascinat. Gândeşte-te la o floare, o insectă, o fiinţă. Totul este atât de bine făcut !

Se spune că unii oameni au început să se îndoiască că Dumnezeu ar fi Creatorul. În secolul al XIX- lea Charles Darwin a făcut publice teoriile sale despre originea speciilor. Din nefericire, mulţi s-au încrezut în această doctrină a evoluţiei  făurită de mâna omului care constant pătrunde în alte materiale de studiu în şcoli şi universităţi.

Dar să nu Îl înălţăm pe om şi teoriile lui înşelătoare despre începutul vieţii, dar să Îl slăvim şi venerăm pe Creator ce a creat de-a lungul a şase zile şi s-a odihnit în a şaptea zi acum vreme de 6000 ani.

El a creat-o atât de minunată pentru noi. Dacă încă te îndoieşti că Dumnezeu este Creatorul, închide-ţi ochii pentru o întreagă zi şi încearcă să înţelegi cât de mult îţi spune privirea despre toate mişcările noastre. În acest fel toate membrele noastre sunt importante pentru noi să funcţioneze bine. Şi în cele din urmă: Haide-ţi să Îi mulţulmim lui Dumnezeu şi Isus Hristos pentru viaţă. Biblia o spune în felul următor: “El este mai înainte de toate lucrurile, şi toate se ţin prin El”.(Coloseni 1:17, Ioan 1:1-3,14, Geneza 1:26) Dacă toată lumea şi-ar fi făcut timp să îl iubească pe Dumnezeu in ziua în care El a pus de-o parte puterea sa divină, nu ar fi existat atâţia evoluţionişti şi atei astăzi! Dumnezeu are nepreţuite binecuvântări pentru cei ce îl iubesc pe El în spirit şi în Adevăr.

Pentru a intelege mai bine subiectul acestui material va invit sa cititi pe blogul meu cartea Marea Lupta sau Tragedia Veacurilor

Lupta din Spatele Scenei – Trei Mesaje Revelatoare – Primul Mesaj (I)

mai 29, 2012

Dezintegrarea unei societăţi…

Războiul şi neliniştea, violenţa şi crima, foametea şi suferinţa, tornade, inundaţii, cutremure… nimic nou.

Asemenea, generatia de azi este expusă la noi şi dificile provocari; probleme ale mediului înconjurator, inginerie genetica, schimbări climatice, epidemii cauzate de alimentaţie, etc… Multi dintre noi vor vedea de asemenea ca societatea noastră se distanţează ea însaşi de anumite valori morale fundamentale.

Mulţi sunt părăsiţi simţindu-se mici si neajutoraţi, dar nu ar trebui sa punem intrebarea: “De ce se întăplă toate acestea?”

Există un motiv pentru această dezvoltare. Vestea bună este aceea că există totuşi şi o soluţie.

Nu vorbim despre soluţii care ne sunt prezentate de către politicienii de azi ori de către conducatorii religioşi. Istoria arată că majoritatea se înseală de obicei şi în afara tratatelor de pace, acorduri de cooperare şi planuri bazate pe bune intenţii, foamea de putere şi păcatul care sălăşluieşte în sufletul omului nu vor dispărea.

Aşa cum naţiunile se unesc la nivel politic, militar şi economic, observăm acelaşi lucru întămplându-se şi la nivel religios. Este o bătălie între bine şi rău care are loc, dar se va sfârşi! În spatele realităţii haotice, există un plan care este pe cale de a fi împlinit.

Cartea Cărţilor, Biblia, are ceva concret de spus despre situaţia în care vrei să ştii ce va aduce viitorul!

Pînă acum profeţiile Bibliei nu au dat greş niciodată ! De aceea noi credem că ultimele profeţii vor fi îndeplinite de asemenea.

In ultima carte a Bibliei, găsim 3 importante apeluri, avertismente şi mesaje pe care nu ar trebui să le treci cu vederea.

În Apocalipsă întâlnim o serie de profeţii care în momentul de faţă sunt îndeplinite ! Vom privi mai atent la acestea.

Primul mesaj

În ultima carte a Bibliei, Apocalipsa, întălnim o serie de profeţii care ne spun mult despre istorie, despre timpurile noastre, şi viitorul nostru apropriat. Acolo găsim de asemenea trei mesaje complet unice care sunt foarte relevante astăzi şi cărora ar trebui să le acordăm atenţia cuvenită.

“Şi am văzut un alt înger care zbura prin mijlocul cerului, cu o Evanghelie Veşnică , pentru ca s-o vestească locuitorilor Pământului, oricărui neam, oricărei seminţii, oricărei limbi şi oricărui norod”. El zicea cu glas tare: “Temeţi-vă de Dumnezeu şi daţi-I slavă căci a venit ceasul judecăţii Lui, şi închinaţi-vă celui ce a făcut cerul şi pământul, marea şi izvoarele apelor”(Apocalipsa 14:6-7)

Aceste trei mesaje sunt date de către îngeri. Cuvantul grecesc pentru “înger” este “angelon” care înseamnă mesager. Cei trei îngeri sunt deci un simbol al bărbatilor şi femeilor care lucrează în armonie cu Voinţa lui Dumnezeu şi care cu toată puterea lor vor dărui acest mesaj: “Veşnica Evanghelie” întregii lumi.

Ce este “Eterna Evanghelie” ? O veti găsi explicată pe scurt în Biblie, în Evanghelia după Ioan, cap. 3, versetul 16. Se spune acolo: “Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea că a dat pe singurul Lui Fiu, pentru că oricine crede în El, să nu piară, ci să aibă viaţă veşnică”(Ioan 3:16).

Toţi cunoaştem povestea din Biblie despre Adam şi Eva care nu s-au supus şi au mâncat din fructul oprit. Ei au primit un avertisment şi ştiau că vor muri. În spatele acestei aparente simple povestiri stă ascunsă o adâncă tragedie care a afectat întrega omenire. Biblia confirmă că plata păcatului este moartea (Rom 6:23) şi aceasta vorbeşte despre o moarte veşnică. Dumnezeu, Creatorul nostru, este sursa întregii vieţi şi când strămoşii noştrii au ales să sfideze avertismentele lui Dumnezeu şi s-au lepădat de El care e Viaţa. Dar Dumnezeu îl iubeste pe Om.

El a ales să ia dreapta pedeapsă a morţii asupra sa. El a trimis pe unicul Său Fiu, Isus Hristos, care a fost dispus să treacă prin suferinţă în numele nostru.

Chiar dacă Isus era Dumnezeu, El a venit precum un om (Ioan 1: 1-3+14 şi Filipeni 2:5-8). Ca om El va fi încercat în tot, precum suntem noi. Şi de vreme ce El trebuia să ia locul nostru, doar trăind o viaţă dreaptă, fără de păcat, putea să ia asupra Lui pedeapsa noastră fără de păcat, putea sa ia asupra Lui pedeapsa noastră fără ca El să fie vinovat. Hristos a înfrânt Toate ispitele prin puterea lui Dumnezeu (Evrei 2:17-18). El este singurul care a făcut asta(Romani 3:23).

În cele din urmă, El şi-a dat viaţa Lui pe cruce pentru a ne scăpa de pe mine şi pe tine de moartea veşnică. Se spune că: “Si, dupa Lege, aproape totul este curatat cu sange; si fara varsare de sange nu este iertare. ”.(Evrei 9:22) Aşadar depinde doar de tine şi de mine să primim oferta lui Hristos prin credinţă. Dacă te socoteşti un păcătos, poţi scăpa de această povară venind la Hristos. Biblia spune: “Daca ne marturisim pacatele, El este credincios si drept ca sa ne ierte pacatele si sa ne curete de orice nelegiuire.” (1Ioan 1:9) Fiecare dintre noi care acceptă această indreptatire prin credinţă va fi salvat. Nu este aceasta o veste bună?

TEMEŢI-VĂ DE DUMNEZEU ŞI SLĂVIŢI-L PE EL.

Dar viaţa nu se sfârşeşte când am spus Da lui Isus. Apoi, viaţa noastră cu Hristos începe. Apoi, se va vedea în viaţa noastră că am suferit o schimbare. Biblia spune că noi vom fi transformaţi de o schimbare completă a minţii noastre.(Romani 12:1) Aceasta se întâmplă când spunem Da lui Isus şi Duhul Sfant a pătruns în inima noastră. Apoi – cu ajutorul Duhului Sfant – noi vom urma ceea ce Dumnezeu ne spune şi nu vom merge pe căile noastre. Apoi aceste trăsături caracteristice precum dragostea, fericirea, pacea, bunătatea şi prietenia apar în vieţile noastre, în loc de ură, mânie şi păcat.(Ga 5:16-26) Acest lucru nu îl putem face de unii singuri, dar cu ajutorul lui Dumnezeu înseamnă să aducem dovezi ale existenţei Lui în viaţa noastră şi în acest fel să îl facem cunoscut pe El celor din jurul nostru. Isus ne-a dat nouă un exemplu şi acum depinde de noi – cu ajutorul lui Dumnezeu – să continuăm misiunea Lui dezvăluind pe El în viaţa noastră şi în învăturile noastre (P 2:21 Efesienii 3:10). Pentru a trăi in Hristos şi pentru a-l dezvălui pe El în viaţa noastră implică multe lucruri. Isus o spune aşa:

“Dacă voieşte cineva să vină după Mine, să se lepede de sine, să-şi ia crucea şi să mă urmeze.” Şi: “Dacă mă iubiţi, veţi păzi poruncile Mele”.(Matei 16:24 şi Ioan 14:15)

Un om ce l-a primit pe Isus prin credinţă, va fi încăntat să îi urmeze poruncile Lui. Poruncile lui Dumnezeu exprimă ceea ce Dumnezeu reprezintă şi Dumnezeu ne-a dat aceste Zece Porunci pentru ca noi să ne dăm seama cum să ne înrudim cu Dumnezeu şi unii cu alţii.

În prima scrisoare din Ioan în Biblie suntem puşi la încercare în acest fel : “Si prin aceasta stim ca Il cunoastem, daca pazim poruncile Lui. Cine zice: „Il cunosc”, si nu pazeste poruncile Lui, este un mincinos, si adevarul nu este in el. Dar cine pazeste Cuvantul Lui, in el dragostea lui Dumnezeu a ajuns desavarsita; prin aceasta stim ca suntem in El. Cine zice ca ramane in El trebuie sa traiasca si el cum a trait Isus. (Ioan 2:3-6) Prin urmare: A te teme de Dumnezeu este de asemenea a te supune lui Dumnezeu.

Când înţelegem cu adevărat cât de mult a sacrificat Dumnezeu pentru a ne salva, va fi o bucurie să urmăm poruncile lui Dumnezeu. Atunci aceasta nu va însemna sclavie sub lege, dar o vom face dragoste şi ratiune pentru Dumnezeu care a fost primul ce ne-a iubit. Când Isus a urcat în Rai, El a spus discipolilor lui: “Ci voi veti primi o putere, cand Se va cobori Duhul Sfant peste voi, si-Mi veti fi martori in Ierusalim, in toata Iudeea, in Samaria si pana la marginile pamantului.” Faptele Apostolilor 1:8

Aceeaşi putere este şi la îndemnâna noastră de asemenea. Aşadar, dupa cum lui Isus a trebuit să i se dea putere de către Dumnezeu ca să înfrângă păcatul, noi putem de asemenea înfrânge orice tentaţie am putea întâlni”.(Ioan 5:30 şi 1 Co 10:13). Un om ce urmează pe Hristos nu va fi doar un ascultător al cuvântului, dar şi unul care urmează cuvântul. Adevărata credinţă va fi exprimată prin fapte bune. Viaţa/faptele vor fi în armonie cu Voia lui Dumnezeu(Ioan 1:22 şi 2:14-26, de asemenea 1 Ioan 2:29).

Biblia clarifică faptul că Duhul Sfant va fi dat celor ce vor fi supuşi lui Dumnezeu (Faptele Apostolilor 5:32) şi Duhul Sfant este acela ce ne ajută pe noi să nu păcătuim. Biblia ne făgăduieşte nouă:  “Cine este născut din Dumnezeu nu săvârşeşte păcat, pentru că sămânţa lui Dumnezeu rămâne în acesta; şi nu poate păcătui fiindcă este născut din Dumnezeu” (1 Ioan 3:9 şi 2P 1:4) Când ne încredem în această făgăduinţă, vom afla că vom primi ajutor să învingem oricare ispita pe care am putea-o întălni. Sperăm să trăiţi această armonioasă combinaţie între om şi puterea divină, deoarece aceasta este ceva ce noi trebuie să facem pentru a-l slăvi pe Dumnezeu în toate diferitele noastre activităţi din viaţă.

«Dar» vei spune,”dacă vei uita ajutorul lui Dumnezeu şi vei cădea în ispită, ce va urma după asta?” Atunci vom fi noi cei care au uitat ajutorul Lui şi nu invers. Atunci este important să ne apropriem de Isus din nou. El va fi mai mult decât dispus să ne primească şi să ierte fiecare păcătos ce se va căi. Duhul Sfant ne va vorbi pentru a ne ajuta să ne recunoaştem păcatele, să ne căim, să cerem iertare şi să primim salvarea în Isus Hristos din nou. Aşa cum Biblia spune:

Copilasilor, va scriu aceste lucruri ca sa nu pacatuiti. Dar, daca cineva a pacatuit, avem la Tatal un Mijlocitor, pe Isus Hristos, Cel Neprihanit. El este jertfa de ispasire pentru pacatele noastre; si nu numai pentru ale noastre, ci pentru ale intregii lumi.”(1 Ioan 2:1-2) Acestea au fost cuvintele încurajatoare pentru aceia ce s-au simţit complet pierduţi. Dacă eşti unul dintre ei, ar trebui să ştii că Isus este întotdeauna gata să te primească. Dar nu există o altă cale pentru salvare. Trebuie ca toţi să trecem prin Isus pentru a fi salvaţi. Aşadar, Isus spune: “Eu sunt calea, adevărul şi viaţa. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin Mine.”(Ioan 14:6)

Aşadar, a predica “Veşnica Evanghelie” şi “să îl slăveşti pe Dumnezeu” include totodată nu numai că noi la un punct în viaţă l-am acceptat pe Isus ca pe Salvatorul nostru, ci şi faptul că ne vom trăi vieţile noastre de zi de zi împreună cu Hristos şi să dezvăluim existenţa Lui în vieţile noastre. Când cooperăm cu puteri divine în acest fel, vom primi ajutorul de care avem nevoie pentru a deveni martori vii pentru El şi prin Mila Lui vom fi gata atunci când Hristos curând va veni să îi aducă pe ai Lui cu El.

Biblia ne încurajează de asemenea să îl slăvim pe Dumnezeu în timpurile noastre. În 1 Corinteni 6:19 se spune: „Nu ştiţi că trupul vostru este Templul Duhului Sfânt, care locuieşte în voi şi pe care L-aţi primit dela Dumnezeu? Şi că voi nu sunteţi ai voştri?” Nu este o provocare a minţii că trupul nostru este comparat cu un templu? În Vechiul Testament, templul era consacrat lui Dumnezeu. În acest fel, noi ar trebui să ne consacrăm vieţile noastre lui Dumnezeu.

Noi trebuie, în cea mai bună cale posibilă – şi cu ajutorul lui Dumnezeu- să avem grijă de corpul nostru delicat pe care Dumnezeu ni l-a dăruit. Noi trebuie să ne întoarcem la propriile şi simplele remedii ale naturii: aer curat, lumina soarelui, exerciţii fizice, mâncare sănătoasă, o bună igienă, suficient somn şi odihnă, moderaţie, suficiente cantităţi de apă pură şi credinţă în Dumnezeu. Atunci noi vom avea o mai bună calitate a vieţii, fizic, mental şi spiritual. A avea grijă in cel mai bun mod de trupul nostru este de asemenea un mod de a-l slăvi pe Creatorul nostru, lucru pe care fiecare urmas al lui Hristos ar trebui să îl facă.