Apetitul si adevarata inchinare (II)

1 Cor 6:19-20 Nu stiti ca trupul vostru este Templul Duhului Sfant care locuieste in voi si pe care L-ati primit de la Dumnezeu? Si ca voi nu sunteti ai vostri? Caci ati fost cumparati cu un pret. Proslaviti, dar, pe Dumnezeu in trupul si in duhul vostru, care sunt ale lui Dumnezeu.

Filipeni 3:19 – Caci v-am spus de multe ori, si va mai spun si acum, plangand: sunt multi care se poarta ca vrajmasi ai crucii lui Hristos. Sfarsitul lor va fi pierzarea. Dumnezeul lor este pantecele, si slava lor este in rusinea lor, si se gandesc la lucrurile de pe pamant.

Rom.12:1,2 – Va indemn, dar, fratilor, pentru indurarea lui Dumnezeu, sa aduceti trupurile voastre ca o jertfa vie, sfanta, placuta lui Dumnezeu: aceasta va fi din partea voastra o slujba duhovniceasca. Sa nu va potriviti chipului veacului acestuia, ci sa va prefaceti, prin innoirea mintii voastre, ca sa puteti deosebi bine voia lui Dumnezeu.

1Tes.5:23 – … si duhul vostru, sufletul vostru si trupul vostru sa fie pazite intregi, fara prihana, la venirea Domnului nostru Isus Hristos.

Luca 21:34 – Luati seama la voi insiva, ca nu cumva sa vi se ingreuieze inimile cu imbuibare de mancare si bautura si cu ingrijorarile vietii acesteia…

Rom 14:17 – Caci Imparatia lui Dumnezeu nu este mancare si bautura, ci neprihanire, pace si bucurie in Duhul Sfant.

Dumnezeu a alcătuit legi care ne guvernează organismele, iar aceste legi pe care El le-a pus în făpturile noastre sunt divine, şi pentru fiecare încălcare este stabilită o penalitate, ce trebuie suportată mai devreme sau mai târziu. Majoritatea bolilor, sub apăsarea cărora familia omenească a suferit şi încă suferă, au fost create de oameni prin necunoaşterea propriilor legi organice. Ei par indiferenţi cu privire la problema sănătăţii şi lucrează cu perseverenţă pentru a se sfâşia în bucăţi, iar când sunt zdrobiţi şi slăbiţi trupeşte şi mintal, trimit după doctor şi iau medicamente până mor.

Când li se vorbeşte oamenilor despre problema sănătăţii, ei spun adesea: „Ştim multe lucruri mai bine de cum le facem“. Ei nu-şi dau seama că sunt răspunzători pentru fiecare rază de lumină legată de bunăstarea lor fizică şi că fiecare deprindere este descoperită înaintea ochiului cercetător al lui Dumnezeu. Viaţa fizică nu trebuie să fie tratată la întâmplare. Fiecare organ, fiecare fibră a fiinţei trebuie să fie păzită cu sfinţenie de obiceiuri vătămătoare.

Din momentul în care lumina reformei sanitare a răsărit asupra noastră, de atunci şi până acum, au venit în fiecare zi întrebările: „Practic eu o cumpătare adevărată în toate lucrurile?“ „Este alimentaţia mea de aşa natură, încât să mă aducă în situaţia în care pot face binele în cea mai mare măsură?“ Dacă nu putem răspunde afirmativ acestor între-bări, stăm condamnaţi înaintea lui Dumnezeu, căci El ne va considera răspunzători pentru lumina care a strălucit pe cărarea noastră. Dumnezeu nu ţine seama de vremurile de neştiinţă, dar, de îndată ce lumina străluceşte asupră-ne, El ne cere să ne schimbăm obiceiurile care ne distrug sănătatea şi să ne punem într-un raport corect cu legile fizice.

Sănătatea este o comoară. Din toate averile vremelnice, este cea mai preţioasă. Bogăţia, învăţătura şi cinstea sunt cumpărate scump cu preţul vigorii sănătăţii. Nici una dintre acestea nu pot asigura fericirea, dacă lipseşte sănătatea. Este un păcat îngrozitor să abuzăm de sănătatea pe care ne-a dat-o Dumnezeu; asemenea abuzuri ne debilitează pe viaţă şi ne fac nişte rataţi, chiar dacă, prin aceste mijloace, dobândim educaţie în oricât de mare măsură. Dumnezeu a asigurat cu mărinimie traiul şi fericirea tuturor făpturilor Sale; dacă legile Lui nu ar fi niciodată violate, dacă toţi ar acţiona în armonie cu voinţa divină, rezultatul ar fi sănătatea, pacea şi fericirea în locul nenorocirii şi răului necurmat.

În vechea slujbă iudaică, se cerea ca fiecare jertfă să fie fără cusur. În textul biblic ni se spune să aducem trupurile noastre ca o jertfă vie, sfântă, plăcută lui Dumnezeu, lucru care reprezintă slujirea noastră dreaptă. Suntem lucrarea mâinilor lui Dumnezeu. Psalmistul, meditând asupra minunatei lucrări a lui Dumnezeu în alcătuirea umană, a exclamat: „M-ai făcut într-un mod înfricoşător şi admirabil“. Există mulţi dintre cei ce sunt pregătiţi în ştiinţe şi cunosc teoria adevărului, dar care nu înţeleg legile care le guvernează propria făptură. Dumnezeu ne-a dat calităţi şi talente; şi este datoria noastră, ca fii şi fiice ale Sale, de a face uz de ele în modul cel mai folositor. Dacă slăbim aceste puteri ale minţii sau trupului prin obiceiuri greşite şi îngăduirea apetitului stricat, ne va fi cu neputinţă să-L cinstim pe Dumnezeu aşa cum ar trebui. Dumnezeu pretinde ca trupul să-I fie adus ca o jertfă vie, nu ca o jertfă moartă sau pe moarte. Dacă jertfele iudeilor din vechime trebuia să fie fără cusur, să aibă Dumnezeu plăcerea de a accepta o jertfă omenească plină de boală şi stricăciune? El ne spune că trupul nostrum este templul Duhului Sfânt; şi ne cere să avem grijă de acest templu, pentru a putea fi o locuinţă potrivită pentru Duhul Său. Apostolul Pavel ne dă această povaţă: „Nu ştiţi“ că voi nu sunteţi ai voştri? Căci aţi fost cumpăraţi cu un preţ. Proslăviţi deci pe Dumnezeu în trupul şi în duhul vostru, care sunt ale lui Dumnezeu“. Toţi ar trebui să fie foarte prevăzători să-şi păstreze trupul în cea mai bună stare de sănătate, pentru a putea aduce lui Dumnezeu o slujire desăvârşită şi să-şi facă datoria în familie şi în societate.

Trebuie dobândite cunoştinţe în ce priveşte modul în care să mâncăm, să bem şi să ne îmbrăcăm în aşa fel, încât să ne păstrăm sănătatea. Boala este cauzată de încălcarea legilor sănătăţii; ea este rezultatul violării legilor care guvernează organismul omenesc. Prima noastră datorie pe care o avem faţă de Dumnezeu, faţă de noi înşine şi faţă de semenii noştri, este de a respecta legile lui Dumnezeu, care includ şi legile sănătăţii. Dacă suntem bolnavi, aşezăm o povară obositoare asupra prietenilor noştri şi devenim incapabili de a ne împlini datoriile faţă de familiile şi semenii noştri. Iar când moartea prematură este rezultatul încălcării legilor firii, aducem celorlalţi întristare şi suferinţă; îl privăm pe aproapele nostru de ajutorul pe care ar trebui să i-l acordăm cât încă avem viaţă; ne jefuim familiile de confortul şi ajutorul pe care l-am putea acorda şi Îl jefuim pe Dumnezeu de slujirea pe care o pretinde de la noi în scopul de a înălţa slava Sa. Şi atunci nu suntem noi, în cel mai adevărat sens al cuvântului, călcători ai Legii lui Dumnezeu?

Însă Dumnezeu este atotîndurător, plin de har şi de iubire, iar când lumina vine la aceia care şi-au vătămat sănătatea, îngăduindu-şi lucruri păcătoase, şi ei se lasă convinşi de pă-cat, se pocăiesc şi cer iertare, El acceptă jertfa săracă ce I se aduce şi îi primeşte. Ah, ce milă  plină de iubire – să nu refuze rămăşiţa de viaţă nimicită a păcătosului suferind şi pocăit! În mila Sa neîntrecută, El salvează aceste suflete ca şi cum le-ar scoate din foc. Dar ce jertfă slabă, jalnică în cel mai bun caz, oferim unui Dumnezeu curat, sfânt! Facultăţile nobile au fost paralizate de către obiceiurile greşite ale îngăduinţei păcătoase. Aspiraţiile sunt pervertite, iar sufletul şi trupul – desfigurate.

Pentru păstrarea sănătăţii este necesară cumpătarea în toate lucrurile – cumpătarea în muncă, cumpătarea în mâncare şi băutură. Tatăl nostru ceresc a trimis lumina reformei sănătăţii pentru a ne păzi de relele care vin dintr-un apetit pervertit, pentru ca aceia care iubesc puritatea şi sfinţenia să poată şti cum să folosească în mod înţelept lucrurile bune pe care le-a pregătit El pentru ei şi, practicând cumpătarea în viaţa de zi cu zi, să poată fi sfinţiţi prin adevăr.

Să fie ţinut necurmat înaintea minţii faptul că marele obiectiv al reformei în igienă este de a asigura cea mai înaltă dezvoltare posibilă a minţii, sufletului şi trupului. Toate legile firii – care sunt legile lui Dumnezeu – sunt concepute pentru binele nostru. Ascultarea de ele ne asigură fericirea în această viaţă şi ne va ajuta în pregătirea pentru viaţa viitoare.

Ellen White Dieta si Hrana

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile cerute sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s


%d blogeri au apreciat: