Apetitul si adevarata inchinare (I)

Luca 12:23 – Viata este mai mult decat hrana, si trupul mai mult decat imbracamintea.

Luca 21:34 – Luati seama la voi insiva, ca nu cumva sa vi se ingreuieze inimile cu imbuibare de mancare si bautura si cu ingrijorarile vietii acesteia, si astfel ziua aceea sa vina fara veste asupra voastra.

Rom 14:17 – Caci Imparatia lui Dumnezeu nu este mancare si bautura, ci neprihanire, pace si bucurie in Duhul Sfant.

1 Cor 6:19-20 Nu stiti ca trupul vostru este Templul Duhului Sfant care locuieste in voi si pe care L-ati primit de la Dumnezeu? Si ca voi nu sunteti ai vostri? Caci ati fost cumparati cu un pret. Proslaviti, dar, pe Dumnezeu in trupul si in duhul vostru, care sunt ale lui Dumnezeu.

Evr 12:16 – Vegheati sa nu fie intre voi nimeni curvar sau lumesc ca Esau, care pentru o mancare si-a vandut dreptul de intai nascut.

Filipeni 3:19 – Caci v-am spus de multe ori, si va mai spun si acum, plangand: sunt multi care se poarta ca vrajmasi ai crucii lui Hristos. Sfarsitul lor va fi pierzarea. Dumnezeul lor este pantecele, si slava lor este in rusinea lor, si se gandesc la lucrurile de pe pamant.

Filipeni 3:20 – Dar cetatenia noastra este in ceruri, de unde si asteptam ca Mantuitor pe Domnul Isus Hristos.

Ce legatura au dieta, exercitiul fizic si odihna cu pregatirea pentru a Doua Venire? Intelegerea spirituala este diminuata cand nu ne conformam planului lui Dumnezeu pentru corpul nostru. Iata ce spunea Ellen White: „Cei ce au biruit asemenea lui Hristos trebuie sa vegheze continuu asupra ispitelor lui Satana. Apetitul si poftele ar trebui controlate si supuse unei constiinte luminate, pentru ca intelectul sa ramana nealterat si puterea de perceptie clara, astfel incat lucrarea celui rau si cursele lui sa nu fie confundate cu Providenta.” (Ellen White, Sfaturi pentru sanatate, p. 574, orig.)

Câtă vreme este controlat de raţiune şi de bunul simţ, apetitul este o binecuvântare pentru sănătatea noastră fizică. Din momentul ieşirii lui de sub control, devine îmbuibare, idol, blestem. În acest din urmă caz, aduce, printre altele: boală, întuneric spiritual, simţul de vinovăţie, stimularea unor instincte josnice, pierderea vigorii intelectuale, somnolenţă, lipsă de pricepere şi discernământ, nervozitate, lăcomie, egoism, tocirea simţurilor morale. Aproape întreaga umanitate este înjugată la carul sclaviei apetitului. Spiritul Profetic spune că cei mai mulţi oameni trăiesc ca să mănânce şi nu mănâncă ca să trăiască, iar Biblia, în Filipeni 3:19 îi numeşte ca vrăjmaşi ai crucii lui Hristos pe aceia “al căror dumnezeu este pântecele”.

Stapanirea apetitului este primul pas spre biruirea altor ispite si poate hotari destinul nostru final! „Puterea de a stapani apetitul se va dovedi cauza ruinei a mii de oameni, deoarece, daca ar fi fost biruitori in aceasta privinta, ar fi avut puterea morala de a castiga biruinta asupra oricarei ispite de-a lui Satana. Dar cei ce sunt sclavii apetitului nu vor reusi sa-si desavarseasca caracterul crestin. Nelegiuirea neintrerupta de sase mii de ani a avut ca rezultat boala, durerea si moartea. Iar pe masura ce ne apropiem de incheierea timpului, ispita lui Satana de a ne lasa in voia apetitului va fi mai puternica si mai dificil de biruit.” (Idem, p. 574, orig.)

Numai o singură viaţă ne este îngăduită; şi întrebarea fiecăruia ar trebui să fie: Cum să-mi pun la lucru puterile, astfel încât să poată aduce cel mai mare folos? Cum pot face cât mai mult pentru slava lui Dumnezeu şi binele semenilor mei? Căci viaţa este valoroasă numai în măsura în care este folosită pentru atingerea acestor scopuri. Datoria de căpetenie pe care o avem faţă de Dumnezeu şi semenii noştri este aceea a dezvoltării proprii. Fiecare facultate cu care ne-a înzestrat Creatorul nostru ar trebui cultivată până la cel mai înalt grad de perfecţiune, pentru a putea face binele cel mai mare de care suntem în stare.

ALEGEREA VIEŢII SAU MORŢII Într-o mare măsură, fiecare om are posibilitatea de a se face pe sine însuşi ceea ce alege să fie. Binecuvântările acestei vieţi şi, de asemenea, cele ale stării de nemurire sunt la îndemâna sa. Îşi poate zidi un caracter de o valoare certă, căpătând noi puteri la fiecare pas. Poate înainta zilnic în cunoaştere şi înţelepciune, conştient de noi fericiri pe măsură ce avansează, adăugând virtute după virtute, har după har. Calităţile sale se vor îmbunătăţi prin exerciţiu; cu cât câştigă mai multă înţelepciune, cu atât va fi mai mare capacitatea sa de a acumula. Inteligenţa, cunoştinţele şi virtutea lui se vor dezvolta astfel în noi grade de putere şi simetrie. Pe de altă parte, poate lăsa ca puterile lui să ruginească din lipsă de folosire sau să fie pervertite prin obiceiuri rele, lipsă de stăpânire de sine sau de rezistenţă morală şi religioasă. Calea lui se îndreaptă atunci în jos; este neascultător de Legea lui Dumnezeu şi de legile sănătăţii. Pofta pune stăpânire pe el; înclinaţiile îl poartă ca un curent. Îi este mai uşor să îngăduie ca puterile răului, care sunt mereu active, să-l tragă înapoi decât să se lupte împotriva lor şi să meargă înainte. Urmează o viaţă de plăceri, boala şi moartea. Aceasta este povestea multor vieţi care ar fi putut fi utile în cauza lui Dumnezeu şi a omenirii.

Organismul viu este proprietatea lui Dumnezeu. Îi aparţine prin creaţie şi răscumpărare; iar printr-o folosire greşită a oricăreia dintre puterile noastre, Îl jefuim pe Dumnezeu de cinstea ce I se cuvine. Obligaţiile pe care le avem faţă de Dumnezeu, de a-I înfăţişa trupuri curate, neprihănite, sănătoase, nu sunt înţelese. Un eşec de a îngriji de mecanismul viu este o insultă la adresa Creatorului. Există reguli rânduite în mod divin, care, dacă ar fi respectate, ar păzi fiinţele omeneşti de boli şi moarte prematură.

Un motiv pentru care nu ne bucurăm mai mult de binecuvântarea Domnului este că nu luăm aminte la lumina pe care a avut plăcerea să ne-o ofere în privinţa legilor vieţii şi sănătăţii. Tot atât de sigur pe cât este Autor al legilor fizice, Dumnezeu este Autor al Legii Morale. Legea Sa este scrisă cu propriu-I deget pe fiecare nerv, fiecare muşchi, fiecare facultate ce i-a fost încredinţată omului. Creatorul omului a rânduit mecanismul viu al trupurilor noastre. Fiecare funcţie este stabilită într-un mod minunat şi înţelept. Iar Dumnezeu Sa legat să păstreze acest mecanism uman într-o sănătoasă stare de funcţionare dacă persoana umană va asculta de legile Sale şi va coopera cu Dumnezeu. Fiecare lege care guvernează maşinăria umană trebuie să fie considerată în aceeaşi măsură divină în origine, caracter şi importanţă pe cât este Cuvântul lui Dumnezeu. Fiecare act nepăsător, neatent, orice abuz adus asupra minunatului mecanism al lui Dumnezeu prin nesocotirea legilor Sale enunţate despre locuinţa umană este o încălcare a Legii lui Dumnezeu. Putem contempla şi admira lucrarea lui Dumnezeu în lumea naturală, dar locuinţa umană este cea mai minunată. Este în aceeaşi măsură un păcat să violăm legile fiinţei noastre pe cât este să încălcăm Cele Zece Porunci. Înfăptuirea oricăreia dintre acestea înseamnă călcarea Legii lui Dumnezeu. Cei care încalcă legea lui Dumnezeu din organismul lor vor fi înclinaţi să violeze Legea lui Dumnezeu rostită pe Sinai.

Trupurile noastre sunt proprietatea cumpărată a lui Hristos şi noi nu avem libertatea de a face cu ele ce ne place. Omul a făcut lucrul acesta. El şi-a tratat corpul ca şi cum legile lui nu ar prevedea nici o pedeapsă. Datorită apetitului pervertit, organele şi puterile lui s-au slăbit, s-au îmbolnăvit şi s-au schilodit. Iar rezultatele acestea, pe care Satana le-a obţinut în urma ispitelor lui cu înfăţişare plăcută, sunt folosite pentru a-L insulta pe Dumnezeu. El prezintă înaintea lui Dumnezeu corpul omenesc pe care Hristos l-a cumpărat ca proprietate a Sa, şi ce reprezentare neplăcută a Creatorului său este omul! Din pricină că omul a păcătuit împotriva corpului său şi şi-a stricat căile, Dumnezeu este dezonorat.

Mântuitorul nostru Şi-a avertizat ucenicii că, exact înaintea celei de-a doua Sa veniri, va exista o stare de lucruri foarte asemănătoare cu aceea dinaintea potopului. Mâncatul şi băutul vor fi duse la exces şi lumea va fi dedată plăcerilor. Această stare de lucruri există în timpul prezent. Lumea este în mare parte robită îngăduirii poftei; iar dispoziţia de a urma tradiţiilor lumeşti ne va aduce în robia obiceiurilor pervertite – obiceiuri care ne vor face să ne asemănăm din ce în ce mai mult cu locuitorii pierduţi ai Sodomei. M-am mirat că locuitorii pământului nu au fost nimiciţi, asemenea oamenilor din Sodoma şi Gomora.

Văd destule motive pentru starea de degenerare şi mortalitate din lume. Pasiunea oarbă stăpâneşte raţiunea şi, în cazul multora, fiecare considerent înalt este sacrificat pentru pofta carnală. Păstrarea corpului într-o stare sănătoasă, pentru ca toate părţile mecanismului viu să poată acţiona în mod armonios, ar trebui să constituie studiul vieţii noastre. Copiii lui Dumnezeu nu pot să-I dea slavă cu corpuri bolnave sau minţi pipernicite. Cei ce-şi îngăduie orice formă de necumpătare, fie în mâncare, fie în băutură, îşi irosesc energiile fizice şi îşi slăbesc puterile morale.

Ellen WhiteDieta si Hrana

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile cerute sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s


%d blogeri au apreciat: