Archive for octombrie 2010

Cele Trei Solii Ingeresti (Apoc. 14:6-12)

octombrie 26, 2010

Apoc. 14:6 – Si am vazut un alt inger, care zbura prin mijlocul cerului cu o Evanghelie vesnica, pentru ca s-o vesteasca locuitorilor pamantului, oricarui neam, oricarei semintii, oricarei limbi si oricarui norod.

Apoc. 14:7 – El zicea cu glas tare: „Temeti-va de Dumnezeu si dati-I slava, caci a venit ceasul judecatii Lui; si inchinati-va Celui ce a facut cerul si pamantul, marea si izvoarele apelor!”

Apoc. 14:8 – Apoi a urmat un alt inger, al doilea, si a zis: „A cazut, a cazut Babilonul, cetatea cea mare, care a adapat toate neamurile din vinul maniei curviei ei!”

Apoc. 14:9,10 – Apoi a urmat un alt inger, al treilea, si a zis cu glas tare: „Daca se inchina cineva fiarei si icoanei ei si primeste semnul ei pe frunte sau pe mana, va bea si el din vinul maniei lui Dumnezeu, turnat neamestecat in paharul maniei Lui; si va fi chinuit in foc si in pucioasa, inaintea sfintilor ingeri si inaintea Mielului.

Apoc. 14:12 – Aici este rabdarea sfintilor, care pazesc poruncile lui Dumnezeu si credinta lui Isus.”

Majoritatea creștinilor știu că termenul „evanghelie” înseamnă „veste bună”. Mulţi crestini recunosc că este cu siguranţă o „veste bună” faptul că Isus Hristos a venit pe pământ ca un copilas, a trăit ca bărbat, și S-a înălţat la cer pentru a mijloci pentru poporul Său. Totuși, ce trebuie să înţelegem prin „evanghelia veșnică”? Acest concept implică o profunzime mai mare a sensului. De la ce ne salvează sau mântuiește Isus? Cât de cuprinzător este acest plan de răscumpărare, și ce cuprinde de fapt această mântuire?

În Apocalipsa, Ioan prezice vestirea soliei evangheliei chiar înainte de cea de-a doua venire a lui Hristos. Cele trei solii ingeresti sunt trei solii semnificative, rostite intr-un timp profetic bine definit. Pe tot parcursul cărţii Apocalipsei, mesageri-îngeri sunt înfăţişaţi ca ducând mesaje spre pământ în fiecare ocazie, ei transmit o solie urgentă din ceruri, de o importanţă   deosebită  pentru  locuitorii planetei.

În profeţie, acest avertisment cu privire la judecată, împreună cu soliile adiacente, este urmat de venirea Fiului omului pe norii cerului. Vestirea judecăţii este anunţul că cea de-a doua venire a lui Hristos este la uși. Iar această vestire se numește evanghelia veșnică. În felul acesta, predicarea celei de-a doua veniri a lui Hristos, anunţarea apropierii ei, este arătată ca fiind o parte esenţială a soliei evangheliei. Biblia declară că în zilele din urmă, oamenii vor fi absorbiţi de griji lumești, de plăceri și câștig de bani… Astfel că scopul soliei apropiatei veniri a lui Hristos este de a-i trezi pe oameni de la lucrurile lumești care îi absorb. Scopul este de a-i trezi faţă de realităţile eterne, ca să dea ascultare invitaţiei Domnului.” – Pildele Domnului, pag. 227, 228 engl

Purtatorii celor trei solii sunt trei “ ingeri”. Sensul cuvantului “inger” este mult mai larg decat acela de fiinta supranaturala. Inger ( malachia in ebraica, angelos in greaca ) inseamna “sol”, ‘trimis”. Luand sensul larg al cuvantului, prin “inger” intelegem un sol trimis de Dumnezeu cu un mesaj special. Acest sol poate fi un inger din cer, un om cu o solie speciala, o miscare religioasa sau o biserica chemata de Dumnezeu cu o misiune speciala. 2 Corinteni 5, 20; Matei 28, 18-19 ( textele arata ca Dumnezeu a incredintat predicarea Evangheliei oamenilor )

 Zborul ingerului simbolizeaza repeziciunea cu care trebuie vestita solia lui Dumnezeu.

Glasul tare al ingerului arata spre puterea soliei.

“Prin mijlocul cerului” = Predicarea soliei trebuie sa ajunga la o culme.

Obiectul predicarii = Evanghelia vesnica. Nu este vorba de o Evanghelie noua, ci aceeasi solie a mantuirii prin jertfa lui Hristos, care a fost propovaduita de la Adam si pana in generatia sfarsitului.

Intinderea lucrarii – o solie mondiala, care trebuie vestita oricarui neam, limba si popor.

Timpul vestirii acestor solii – timpul sfarsitului. Acest aspect reiese din contextul in care sunt plasate cele trei solii ingeresti ( Apocalipsa cap. 13 – ultimele faze ale luptei dintre bine si rau si Apocalipsa 14, 14-20 in care se vorbeste de revenirea in glorie a Domnului Hristos ). De asemenea, faptul reiese chiar din continutul soliilor. De ex. prima solie este vestita intr-un timp in care judecata lui Dumnezeu a inceput in cer. Apocalipsa 14, 7

Scopul celor trei solii ingeresti = de a pregati un popor credincios gata sa-L intampine pe Domnul Hristos la a doua Sa venire. 1 Petru 2, 9; Tit 2, 14.

Cartea Apocalipsei – Revenirea lui Isus!

octombrie 13, 2010

Apoc. 1:1,2 – Descoperirea lui Isus Hristos pe care i-a dat-o Dumnezeu, ca sa arate robilor Sai lucrurile care au sa se intample in curand. Si le-a facut-o cunoscut, trimitand, prin ingerul Sau, la robul Sau Ioan care a marturisit despre Cuvantul lui Dumnezeu si despre marturia lui Isus Hristos si a spus tot ce a vazut.

Apoc. 1:3 – Ferice de cine citeste si de cei ce asculta cuvintele acestei prorocii si pazesc lucrurile scrise in ea! Caci vremea este aproape!

Apoc. 22:7,10 – „Si iata, Eu vin curand! – Ferice de cel ce pazeste cuvintele prorociei din cartea aceasta!” Apoi mi-a zis: „Sa nu pecetluiesti cuvintele prorociei din cartea aceasta. Caci vremea este aproape.

Apoc. 22:12,20 – „Iata, Eu vin curand; si rasplata Mea este cu Mine, ca sa dau fiecaruia dupa fapta lui. Cel ce adevereste aceste lucruri zice: „Da, Eu vin curand.”

Cartea Apocalipsei este una dintre cele mai semnificative cărţi din Biblie pentru timpul în care trăim. Mesajul ei este revenirea lui Isus Hristos. Apocalipsa dezvăluie planurile înşelătoare ale lui Satana. Tot ea descoperă planurile lui Dumnezeu pentru aceste zile din urmă.  Cuvântul “apocalipsa” înseamnă “descoperire“, “o apariţie”, “desfăşurare”. În forma sa verbală “apocalipsa” înseamnă “a descoperi”, “a desfăşura”, “a aduce la lumină”. Atunci când este folosit în NT face referire la a doua venire a lui Hristos. (Jeff Wehr – Apocalipsa lui Isus Hristos)

Ultima carte a Bibliei este centrată în jurul “apocalipsei” sau a doua venire a lui Hristos. Cele şapte biserici, şapte peceţi, şapte trâmbiţe încep fiecare cu biserica timpurie şi ne conduc spre a doua venire. Ultimele şapte plăgi ne conduc cu siguranţă la a doua venire. Capitolul 19 şi alte porţiuni din Apocalipsa se ocupă cu deosebire de a doua venire. Capitolele 20-22 descriu evenimentele de după a doua venire. Este o carte inspirată îmbibată de solia “Fiţi pregătiţi!, Fiţi pregătiţi!, Fiţi pregătiţi!”

Această ultimă carte a Bibliei este o “Apocalipsa”, o “Descoperire”. Nu este sub nici o formă o “taină” de nedezlegat, sau o carte “ascunsă” pentru totdeauna. Ea este o “desfăşurare”, o “descoperire”, o “revelare” cu privire la revenirea lui Isus. Este o descriere detaliată, de culise a lucrurilor pe care Isus le-a făcut, pe care le face în prezent pentru mântuirea omului din starea lui păcătoasă înaintea revenirii Sale.

Cartea Apocalipsei n-a fost niciodată sigilată (Apocalipsa 22:10). Lupta de veacuri dintre Domnul Hristos şi Satana şi strategiile celui rău împreună cu planurile lui şirete pentru ultimile zile sunt expuse în cartea Apocalipsei. Satana nu va putea înşela cu uşurinţă pe cei care cunosc mai dinainte minciunile lui înşelătoare, aşa că el speră ca oamenii să creadă că Apocalipsa este sigilată.

Apocalipsa reprezintă cartea Domnului Isus într-un fel unic. Începe prin “Apocalipsa lui Isus Hristos”. Ne oferă chiar şi o descriere a Sa prin cuvinte în Apocalipsa 1:13-16. Nici o altă carte din Biblie nu ni-L descoperă pe Domnul Isus şi sfaturile Lui pentru ultimile zile şi planurile Lui cu lucrarea şi cu poporul Lui, aşa cum o face Apocalipsa.

A fost scrisă mai întâi de toate pentru locuitorii planetei din zilele noastre–chiar înainte de revenirea Domnului Isus (Apocalipsa 1:1-3; 3:11; 22:6, 7, 12, 20). Se rosteşte o binecuvântare deosebită asupra acelora care citesc Apocalipsa şi iau aminte la sfaturile ei (Apocalipsa 1:3; 22:7).

Apocalipsa descrie poporul lui Dumnezeu de la sfârşitul timpului şi biserica cu o claritate uimitoare. Ea face ca Biblia să prindă viaţă atunci când vedem ultimile evenimente descrise cum au loc în Apocalipsa. Mai spune exact ceea ce trebuie să predice biserica lui Dumnezeu în ultimile zile (Apocalipsa 14:6-14).

In capitolul 14, Domnul Isus Hristos este zugrăvit cu mare claritate ca Fiu al omului, venind pe norii cerului pentru a secera recolta pământului (verse­tele 14-16). Dar, înainte de venirea Sa, El trimite o solie specială pentru a-şi pregăti poporul înainte de încheierea istoriei. Acest mesaj  se găseşte în versetele 6-12.